سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد آبرومند – دفتر مطالعات پایه منابع آب استان سیستان و بلوچستان
محمد زارع – دفتر مطالعات پایه منابع آب استان سیستان و بلوچستان
محمدامین آبرومند – دانشگاه پیام نور واحد زاهدان
علی اصغر دهواری – دفتر مطالعات پایه منابع آب استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

مدیریت صحیح و مدبرانه منابع آب منوط به فراهم شدن اطلاعات بنیادین در این زمینه است. کاربرد سامانه ی اطلاعات جغرافیایی طی سال های اخیر موجب تحول در تجزیه و تحلیل داده های مکانی شده است.در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل ساختار هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک و همچنین شناخت پتانسیل آبی حوضه آبریز خاش از نظر کمی و کیفی و تهیه نقشه های موضوعی و پهنه بندی آبخوان خاش از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. در این سامانه امکان استخراج، نمایش و به هنگام کردن سریع و دقیق خصوصیات حوضه آبریز و نیز برآورد و تجزیه و تحلیل هم زمان پارامترهای هیدرولوژیکی وجود دارد. اطلاعات به دست آمده از این پژوهش، می تواند به عنوان یک زیر بنا در پژوهش های علمی و فنی چه در منطقه مورد مطالعه و چه در مناطق مشابه دیگر مورد استفاده قرار گیرد.