سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی آدینه نیا باجگیران – معاون فنی و عمرانی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
رضا عبداله زاده – کارشناس تحقیق و پژوهش سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

با توجه به رشد و توسعه کشور و تغییر در الگوی زندگی مردم از جامعه تولید کننده به یک جامعه مصرف کننده میزان تولید پسماند و نوع آن دستخوش تغییرات شده است. از سوی دیگر رواج فرهنگ مصرف گرایی و استفاده از مواد یکبار مصرف در جامعه باعث کاهش بیش از پیش منابع طبیعی و انرژی شده است. با توجه به اینکه اصلاح الگوی مصرف نیاز به فرهنگ سازی داشته و زمان طولانی نیاز است تا یک رفتار اجتماعی تغییر کند. یکی از مناسب ترین روشهای کاهش مصرف مواد و حفظ منابع طبیعی و کنترل اثرات منفی آن بر اقتصاد می تواند مدیریت پسماند با رویکرد و توسعه صنایع بازیافت و استحصال انرژی از زباله باشد. در این مطالعه سعی شده تا ضمن بررسی شرایط موجود در مدیریت پسماند شهر مشهد راهکارهای مناسب و موثر در زمینه توسعه صنایع بازیافت و استحصال انرژی از پسماند و معرفی گردد.