سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مکاریان – کارشناس ارشد هیدرولوژی اداره کل منابع طبیعی زنجان

چکیده:

نزولات جوی در مناطق خشک و نیمه خشک ضمن دارا بودن مقدار کم، پراکنش زمانی و مکانی مطلوبی ندارد و در عمل پاسخگوی نیاز آبی در امر کشاورزی و شرب نیست. محدودیت منابع آب ما را بر آن می دارد تا برای بهره برداری حداکثری منابع آب، از فنون جدید و روش های نوین بهره جست، یکی از این روش ها استحصال آب بصورت غیرمتعارفwater arvestingاست. این روش به ویژه در مناطقی که از لخاظ آمایش سرزمین فاقد امکانات اجرای طرح های متمرکز آب است، می تواند بسیار مفید واقع شود. استحصال آب باران بصورت غیر متمرکز در عصر حاضر که با صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی همراه است، بخصوص در این روش که متولی اجرای طرح در واقع مصرف کننده آب نیز است در امر نیل به هدف همسویی مضاعفی را نشان می دهد. در این مقوله ضمن تبیین روش های نوین استحصال آب دستاورد های بخش تحقیقاتی در کشورمان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است