سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدفرهاد موسوی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد –

چکیده:

آلودگی هایی که دردرون پسابها وجود دارد برای محیط زیست ایجاد سمیت می کند و باعث آلودگی سایر منابع آب نیز می شود ساقه افتابگردان یکی از بقایای کشاورزی است که قابلیت زیاد برای جذب فلزات سنگین دارد به این منظور امکان حذف فلزات سنگین موجود درفاضلابهای صنعتی توسط ساقه آفتابگردان بصورت خام و اصلاح شده توسط سورفکتنت آنیونی برای حذف یونهای کادمیم کروم و نیکل در پ هاش ۶ آزمایش شد تیمار ساقه آفتابگردانی درسه سطح ۰/۵ سماوی بیشتر از CMC انجام شد برای بررسی جذبی همدماهای جذب لانگمویر فروندلیچ و لانگمویر – فروندلیچ رسم شد حداکثر جذب برای تیمارها به دست آمد بیشترین میزان جذب توسط مدل لانگمویر فروندلیچ و ۱۷ و ۴۲ و ۳۲ میلی گرم برگرم برای فلزهای کادمیم کروم و نیکل برای تیمار ۰/۵ CMC به دست آمد.