سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر نیرومندفام – دانشگاه تربیت مدرس
محمدکاظم شیخ الاسلامی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با مشارکت مصرف کننده در بازار برق، کارایی بازار وصنعت برق افزایش می یابد. در صورت فروش انرژی الکتریکی با نرخ بازار لحظه ای به مصرف کنندگان، سیگنال مناسب بازار به مصرف کننده اعمال می گردد تا میزانمصرف خود را با تغییرات نرخ بازار تصحیح نماید. علارغم مزایای فراوان فروش انرژی الکتریکی با نرخ بازار لحظه ای به مصرف کنندگان، در عمل مشاهده می شود که همه ی مصرف کنندگان تمایل ندارند که انرژی الکتریکی را با نرخ بازار لحظ های خریداری نمایند و مصرف کنندگان مختلف، رفتار متفاوتی برای مشارکت در بازار از خود نشان می دهند. این مقاله استفاده از سازوکاربیمه ای را برای ارائه ی امکان انتخاب سرویس های مختلف برای مصرف کنندگان پیشنهاد می نماید. در این صورت مصرف کننده بر اساس مطلوبیت خود توانایی خواهد یافت در بازار مشارکت و از مزایای آن بهر همند گردد.از طریق بیمه ریسک های مصرف کننده برای مشارکت در بازار پوشش داده می شود تا بتواند بر اساس توانایی و تمایل خویش در بازار لحظه ای مشارکت نماید. در اینمقاله بر اساس تابع مطلوبیت انتظاری مصر فکننده، کاستنی بهینه برای مصرف کننده تعیین خواهد شد