سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
پریسا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و نیاز به غذای بیشتر، بشر را به استفاده از منابع آبی غیر متعارف سوق داده است . به منظوراجتناب از تشدید بحران آب، بهره وری مصرف آب بایستی از طریق حفاظت و استفاده از منابع آبی موجود در بخش کشاورزی از قبیل زهاب ها افزایش یابد. هدف از این مقاله معرفی زهاب به عنوان منبع آبی موثر جهت توسعه کشاورزی پایدار می باشد . برای این منظور نقش زهاب در بخش کشاورزی و روش های استفاده از آن در کشور های مختلف بررس ی گشته و راه های مدیریتی آن جهت استفاده بهینه ارائه گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که با مدیریت اصولی زهاب می توان از آن به عنوان یک منبع آبی در تولید محصولات کشاورزی و تامین غذای بشر مدد گرفته و با حفظ منابع آبی راه را برای توسعه پایدار کشاورزی هموار کرد.