مقاله استفاده از رگرسیون انتقال هموار (STR) در پیش بینی سیکل های تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از رگرسیون انتقال هموار (STR) در پیش بینی سیکل های تجاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی
مقاله سیکل های تجاری
مقاله مدل های غیرخطی
مقاله رگرسیون انتقال هموار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادی هارمونی
جناب آقای / سرکار خانم: ابریشمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: پریور اورانوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان، اهمیت ویژه ای دارد و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد. در سال های اخیر، به مدل های غیر خطی برای پیش بینی متغیر های اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به کارگیری این مدل ها به بهبود چشمگیری در عرصه مدل سازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است. در این مقاله، مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار (STR) ارائه شده است. نتایج، خطای بسیار کمی را نشان می دهد که بر کارآیی قابل قبول مدل دلالت دارد.