سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد شریفی – شرکت مهندسین مشاور راه و پل هامون
غلامعلی منتظر – دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه تربیت مدرس
ماشااله خامه چیان – دانشیار زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منطق فازی تنها تئوری ریاضی است که توان تحلیل واژه های زبانی را دارد. جنبه های قابل ملاحظه این روش توانایی محاسبه در مدل های ریاضی ومفاهیم شهودی است. در این تحقیق جهت استفاده از مفاهیم شهودی در پهنه بندی، از منطق فازی استفاده شده و پهنه بندی ژئوتکنیکی دشت قم انجام شده است. اولین قدم در بناگذاری مدل فازی برای پهن هبندی، تعریف فاکتو رهایی است که ساخت و پایداری ساز هها را تحت تاثیر قرار می دهد. در ادامه به بررسی های ژئوتکنیکی پرداخته شده و نتایج آزمایش های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته و برای ورود به فضای فازی آماده گردید. در نهایت پهنه بندی ژئوتکنیکی با استفاده از قواعد فازی انجام شده و شاخص مناسب بودن به عنوان پارامتر خروجی جهت ساخت و ساز برای هر پهنه تعیین شده است.