سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

ابوالحسن حسینی – استادیار دانشگاه مازندران
مجتبی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه توجه به سرمایه دانش و دانایی به عنوان تنها راه ایجاد ثروت در جامعه و سازمانها امیر اجتناب ناپذیر است. در واقع دانش منبعی ارزشمند و گرانبها برای پیشرفت و ادامه عمر سازمانها است و به همین علت در خیطه مدیریت توسعه و خلق دانش یکی از مهمترین وظایف مدیران تلقی می شود. در این راه می توان از رویکرد سیستمی به عنوان رویکری مناسب در توسعه دانش سازمانها استفاده نمود رویکرد سیستمی چهارچوبی منطقی و علمی در نورد مسائل داشته که با سایر نگرشها تمایز دارد. این تفاوت از چند بعدی بودن ان یعنی توجه به عوامل محیطی ، توجه به تعامل خرده سیستمها ، مورد توجه قرار دادن اهداف ، فرآیندها ، ابزارها امکانات و تاکید بر مکانیسم باز خورد ناشی می شود.در این مقاله سعی بر این داریم که بعد از تبین جنبه های دانش سازمانی و رویکرد سیستمی ، رویکرد سیستمی را به عنوان رویکرد مطلوب در توسعه دانش سازمانها معرفی نمائیم و به مزایای استفاده آن در توسعه دانش سازمانی نسبت به دیگر رویکردها اشاره کنیم.