سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد محمد پور عمران – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سمانه ملاحسینی – دانشگاه شمال – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

ابزار عمده ی رسیدن به اهداف بازاریابی ارتباطات است و اینترنت جدید ترین ئ موثرترین وسیله ارتباطی می باشد. ابزار را که اینترنت در تحصیل تجارت الکترونیک فراهم می کند غالبا تفاوت فاحشی با دیگر اجزای تجارت الکترونیک دارد. قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. این تحقیق در نظر دارد در راستای توسعه ی بازاریابی الکترونیک از رویکرد سیستمی بهره گیری نماید. با مدنظر قرار دادن این رویکرد ابتدا الگوی مفهومی مناسبی برای سیستم بازریابی الکترونیک بر اساس تفکر نرم انتخاب می شود. سپس روشی را برای انلاین کردن سیستمهای بازاریابی سازمانها ارائه دهد تا مدیران را در جهت کسب بیشترین درآمد و رسیدن به بیشترینن منفعت حمایت کمد. از آنجا که مشکل بزرگ روشهای سنتی عدم توجه به تعامل با مشتریان و عدم در نظر گرفتن نیازها شرایط و نگرش مشتریان است در سیستم بازریابی آنلاین باید به مدلهای رفتاری مشتریان توجه شود. در نتیجه در این مقاله مدل های مختلف درفتار مصرف کننده ی آنلاین در محیط تجارت الکترونیک ور هم چنین الگوهای بازاریابی کلاسیک به ویژه الگوهای آمیخته بازریابی معرفی می گردد و مدل آمیخته بازار یابی ۲P+2C+3S که شامل ۷ عنصر می باشد و مناسب برای تحلیل و تصمیم گیری در فضای مجازی و اینترنتی است به عنوان الگوی بازاریابی مناسب برای بازاریابی الکترونیم انتخاب می شود. در این مدلها مفاهیمی مطرح شده است که در آنها باورهای مشتری را که به ترجیح انجام خرید اینترنتی نسبت به خرید از فروشگاههای سنتی می انجامد تقویت می کند و همچنین ادراک مشتریان از اعتماد در خیردی الکترونیکی و نصمیم گیری مشتریان را بیان می نماید. با ذکر تعاریف تجارت الکترونیک و اینترنت و گرایش به اعتماد و بیان مزایای خرید الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف کننده مورد توجه قرار می گیرد که در نهایت منجر به خردی الکتروئنیک می شود. با تحلیل رفتار مصرف کننده که عاملی کلیدی برای موفقیت کسب و کار الکترونیک است مدیران سازمان را در جهت تصمیم گیری برای فراهم آوردن سیستم بازاریابی آنلاین مناسب و امن هدایت می کند.