سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیکزاد منطقی – دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمد جعفر حدادپور جهرمی – دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها امری انکار ناپذیر است و بررسی مطالعات محققین مبین آن است که اصلاح و تجدید نظر مستمر در سیستمها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فن آوری امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مهمترین زمینه هایی که نیاز به اصلاح و بهبود روش احساس می شود انرژی است که آن را جوهره حیات نامیده اند. در سالهای اخیر بحران انرژی کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی برخوردی متفاوت کنند. در حال حاضر انرژی الکتریکی بعنوان حیاتی ترین انرژی در جوامع بشری به دو روش متمرکز ( شبکه سراسری) و پراکنده تولید می شود که روند کند ایجاد این نیروگاهها بدلیل وجود انواع هزینه ها و پیچیدگی کار با رشد صعودی تقاضای برق منطبق نیست ولی با ورود رویکد تولید پراکنده به این روش توجه جدی می شود. در این مقاله با استفاده از اصول مربوط به حوزه انژی درصدد فهم کل زمینه تولید انرژی توسط هر دو روش و سپساجزای مربوط به آن می باشیم که پس از شناخت اجزا نیز با استفاده از تکنین فرآند سلسله مراتبی می توان بهترین روش تولید برق را با استفاده از نظر خبرگان را پیشنهاد داد.