سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء (س)
سیده مهتا مرتضویان فارسانی – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء (س)

چکیده:

اهمیت صادرات میوه و خصوصا انار در میان صادرات غیر نفتی کشور پوشیده به نظر نمی رسد. در این میان علاوه بر کیفیت بالای محصول به عنوان مهمترین عامل توسعه صادرات این میوه، بی شک لزوموجود یک سیستم بسته بندی مناسب (به عنوان حلقه نهاییسیستم تولید) جهت حفظ کیفیت محصول، سهولت در حمل ونقل، اقتصادی بودن آن، و بالاخص جذب هرچه بیشتر مشتریان در بازار هدف، امریضروری مینماید. از آنجایی که نوع نگاه به سیستم بسته بندی عمیقا متاثر از عواملی چون شرایط اقلیمی بازار هدف، ابزارهای مختلف سیستم های توزیع و پخش، فاصله بین مراکز تولید تا محل مصرف کنندگان، و به ویژه چرخه عمر مفید محصولمی باشد، نیازبه نوع یسیستم بسته بندی که دارایقابلی تهای گسترده ای جهت تطابق با ابزارها، نیازها، و خواست ههای مشتریان باشد، الزامی به نظر میرسد.از این رو، این تحقیق بر آن شده است تا با بهره گیری از روشتوسعه عملکرد کیفیQFD)و نظریه فازیFuzzyTheory) به شناسایی نیازهای مصرف کنندگان در بزرگترین کشور واردکننده انار ایران در چند سال گذشته، یعنی کره جنوبی پرداخته، تابا رتبه بندی الزاماتی که در طی بسته بندی با این نیازها ارتباط دارند، کارشناسان را به تمرکز هرچه بیشتر بر این الزامات فراخوانده، و از این طریق، بتوان گامی موثر در جهت نزدیک تر شدن کیفیت سیستم بسته بندی محصولات انار ایران به نیازها و خواسته های مشتریان در کره جنوبی برداشت.