سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم زمانی بیدختی – دانشجوی دکتری سازه
حامد علیدوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی جامدات
مهدی اسدی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

روش اجزای محدود توسعه یافته XFEM یکی ازروشهایی استکه حل مسائلی که درآن هندسه عضو به سبب ایجاد ترک درحال تغییر است را بسیار آسان نموده است این روش می تواند ترک را بوسیله توابعی که به توابع غنی شده Enriched Functions موسوم اند مدلسازی نموده و نیاز به مش بندی مجدد ناحیه را از بین ببرد دراین مطالعه ابتدا مقدمه ای از تئوری این روش ذکر گردیده و سپس نحوه مدلسازی توسط آن درنرم افزار Abaqus v6.10 با حل یک مثال معروف درمکانیک شکست بتن بنام آزمایش تیرسه نقطه ای و چندمسئله کلاسیک معروف مکانیک شکست درصفحات ترک خورده توضیح داده می شود درانتها پاسخ های بدست آمده از این روش با پاسخ آزمایشگاهی و حل دقیق متناظر با آن مقایسه خواهند شد.