مقاله استفاده از روش CURB-60 و CRB-60 در تعیین پیش آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش CURB-60 و CRB-60 در تعیین پیش آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه سالمندان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنومونی اکتسابی از جامعه
مقاله CURB-60 ،CRB-60
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرازی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صوفیان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نایب زاده بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به افزایش میزان مرگ و میر ناشی از پنومونی در افراد سالمند، استفاده از مدل ساده تر برای تعیین پیش آگهی پنومونی می تواند به کاهش میزان مرگ و میر در این گروه سنی بیانجامد. هدف این مطالعه، تعیین اعتبار مدل (Confusion, uremia, respiratory rate, blood pressure, and age ³ ۶۰ years) CURB-60 و مدل (Confusion, respiratory rate, blood pressure, and age ³ ۶۰ years) CRB-60 و مقایسه آن با مدل های (Pneumonia severity index) PSI و CURB-60 و CRB-60 بود.
روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی اراک به انجام رسید. اطلاعات ۱۴۱ بیمار ۶۰ سال و بالاتر مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت P³۰٫۰۵۰ معنی دار تلقی شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران در این مطالعه،
۶۸٫۹±۷٫۶ و میانه ۶۵ سال بود. ۷۶ بیمار (۵۳٫۹ درصد) مذکر و نسبت جنسی مرد به زن ۱٫۱۷ بود، ۷۱٫۶ درصد بیماران ساکن شهر بودند. شایع ترین بیماری های همراه بیماری های قلبی- عروقی (۳۷٫۶ درصد) بود. شایع ترین علامت رال و رونکای (۹۲٫۲ درصد) و هپپوترمی یا هیپرترمی (۸۸٫۷ درصد) بود. از نظر بهبودی روز سوم حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت مدل PSI (Pneumonia severity index) و CURB-60 بیشتر از سایر مدل ها بود و از نظر بستری در ICU (Intensive care unit) تا روز چهاردهم و مرگ تا روز سی ام بیشترین ارزش اخباری مثبت مربوط به مدل CURB-65 و CRB-60 بود.
نتیجه گیری: برای تعیین شدت و پیش آگهی پنومونی اکتسابی از جامعه در سالمندان، می توان از مدل
CURB-60 و مدل CRB-60 استفاده نمود.