سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصوره منتهایی – دانشجوی دکتری موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
بهروز اسکویی – استادیار دانشگاه تهران، ایران
هنری براسه – استاد گروه علوم زمین دانشگاه FU برلین، آْلمان

چکیده:

در حل مسائل وارون مگنتوتلوریک تابع هدفی متشکل از عدم انطباق داده ها با پاسخ مدل مقاومت ویژه زیر سطح زمین و معیار خاصی از آن مدل کمینه می شود. اینگونه مسائل عموماً از نوع مسائل وارون غیرخطی می باشند که روش استاندارد حل آنها وارون سازی خطی تکرار شونده است و رایج ترین آنها الگوریتم گاوس_نیوتن (GN) می باشد. روش دیگری که به منظور خطی کردن مسائل وارون غیرخطی کاربرد دارد، روش گرادیانهای مزدوج غیرخطی (NLCG) است که در آن با استفاده از تکنیک گرادیانهای مزدوج دیگر نیازی به حل مسائل وارون خطی شده به طور کامل نمی باشد. کارایی این روش نسبت به روش GN هم از نظر حافظه کامپیوتری مورد نیاز و هم از نظر زمانی که cpu صرف یافتن حل های دقیق می کند بسیار بیشتر است. بدین دلیل که در الگوریتم NLCG از دو کار سنگین و فشرده محاسباتی که در هر مرحله از روش GN انجام می شود، اجتناب شده است: یکی محاسبه ماتریس کامل ژاکوبین مربوط به عملگر مدلسزا پیشرو و دیگری حل کامل یک سیستم خطی روی فضای مدل. در این مقاله روش گرادیانهای مزدوج غیرخطی برای محاسبه پاسخهای تثبیت شده مسائل وارون دوبعدی مگنتوتلوریک بکار برده شده و کارایی این روش با اعمال آن بر داده های مقاومت ویژه و فاز حاصل از یک مدل زمین دوبعدی مورد بررسی قرار گرفته است.