سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
محمد فلاح اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
عباس سیوندی پور – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

هدف ازاین مطالعه اعتبارسنجی روشهای پوش آور برای سازه های بتن ارمه RC ازطریق مقایسه با آنالیز دینامیکی افزایشی IDA است تعدادزیادی پاسخ طیفی شبیه سازی شده سازگار تاریخچه زمانی برای انجام آنالیز دینامیکی افزایشی استفاده شده است و نتایج درروشی آماری آنالیز می شود سه روش متفاوت پوش آور بررسی شده است که این سه روش عبارتنداز: روشهای پوش آور مرسوم توزیع بار مداول توزیع باریکنواخت، و پوش آور انطباقی براساس تغییر مکان DAP با مراجعه به سه مورد مطالعاتی مقایسه نتایج استاتیکی درمقابل نتایج دینامیکی برحسب منحنی ظرفیت پروفیل های دریفت بین طبقه ای تغییر مکان ماکزیمم بام و مدهای شکست انجام شده است.