سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تورج ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژئوفیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسل
سیدرضا مهرنیا – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیا منور

چکیده:

در این پژوهش سعی شده که براساس تفسیر داده های لرزه ای، گرانی و مغناطیسی به مطالعه الگوهای گسلی پنهان در منطقه ای به شعاع ۶۰kmه مرکزیت شهر تبریز و در محدوده ی عرض جغرافیاایی ۳۷/۵تا۳۸/۵و طاو جغرافیاایی۴۵/۵تا۴۷پرداخته شود. ابتدا با استفاده از کاتالوگ زمین لرزه های منطقه و شناسایی رومرکز زلزله های بزرگتر از ۳ در بازه زمانی ۷۰۶۶ م تاا۲۶۷۲ م، نقشه خطوط هم شدت میدان های ژئوفیزیکی رسم و خطواره های لرزه ای با در نظر گرفتن مکان هندسی گرادیان های ثقلی – مغناطیسی استخراج گردیده اند. نتیجه این بررسی ها، دستیابی به ۰۰۴۱۲ نقطه درونیابی با شبکه ایزومتریک است که پس ازاعما روش های تحلیلی از قبیل مشتق گیری، امکان مقایسه ها فابریک های ژئوفیزیکی با الگوی گسلی مناطق لرزه خیز فراهم گردیده و خطواره های پنهان در مطابقت مکانی با یافته های ثقلی و مغناطیسی معرفی گردیده اند. دستیابی به چنین الگویی ، امکان تحلیل سازوکارهای لرزه ای منسوب به گسل شما را فراهم نموده و مبنای تحقیقاتی جدیدی برای شناسایی رومرکز زلزله های تاریخی و پیش بینی مکانی رویدادهای آتی می باشد