سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد توحیدی – گروه برق،واحد بم،دانشگاه آزاد اسلامی،بم،ایران
حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین مقاله نسخه بهبود یافته ای از الگوریتم بهینه ساز جمعیت مورچگان باینری باترکیب روشهای کلاسیک برای مساله انتخاب ویژگی ارایه شده است درروش پیشنهادی با استفاده از اطلاعات بدست آمده از روشهای انتخاب پیش رو و حذف پس رو ترم بینایی در الگوریتم مورچگان باینری تقویت می شود روش پیشنهادی درمساله انتخاب ویژگی در طبقه بندی معنایی تصویر و بازشناسی ارقام دستنویس فارسی ازموده شده و نتایج حاصل از آزمایشها ارایه شده است همچنین برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی نتایج آزمایشها با روشهای الگوریتم بهینه ساز جمعیتمورچگان باینری و الگوریتموراثتی باینری مقایسهشده است نتایج بیانگر کاراییمناسب الگوریتم پیشنهادی است.