سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهنگ هنرور – استادیار
سید احمد مهدوی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت وتولید

چکیده:

یکی از مباحث مطرح در آزمون های غیر مخرب فراصوتی اندازه گیری دقیق عمق و طول ترکهای سطحی و داخلی قطعات می باشد تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که عمق و اندازه ترک با دقت نسبتا بالایی با استفادها ز روش فراصوتی زمان پرواز پراشTOFD قابل اندازه گیری است در کاربردهای عملی با توجه به عواملی چون پهن بودن پالسهای دریافت شده از لبه های ترک و قابلیت تفکیک پایین دستگه های عیب یاب فراصوتی متمایز ساختن دقیق واکهای بازتابیده از لبه های ترک در بسیاری از موارد دشوار می باشد دراین مقاله از روشهای پردازش سیگنال جهت بهبود نتایج حاصل از آزمونهای فراصوتی TOFD استفاده شده است اعمال فیلتر وینرWIENER FILTER و تحلیل طیف به روش اتورگرسیو AUTOregressive بهبود قابل توجهی را در تفکیک زمانی پالسهای دریافتی و نسبت به سیگنال به نوفه snr باعث گردیده است. نتایج حاصل از اندازه یگری ترکهای مصنوعی تعبیه شده در قطعات فولادی که دراین مقاله ارایه خواهد شد نشان میدهد که که با اعمال روش های پردازش سیگنال عمق و اندازه ترک با دقت بالایی قابل اندازه گیری است.