سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سحر صدر افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی،دانشگاه تبریز
مهدی فیض اله پور – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)،دانشگاه تبریز

چکیده:

الگوریتم های MSc M8 درکمربند لرزه خیز اقیانوس آرام در پیش بینی میان مدت مورد استفاده قرار میگیرند در اولین مرحله پیش بینی ها توسط مدل M8 انجام می شوند در سطح دوم پیش بینی ها برخی از زلزله ها توسط مدل MSC شناسایی می گردند در فاصله سالهای ۱۹۹۷-۱۹۹۲ پنج زلزله با بزرگی بالاتر از ۸ ریشتر درمنطقه مورد مطالعه رخ داده اند تمام پنج زمین لرزه فوق توسط مدلهای MSc M8 تشخیص داده شده اند که دراین بین چهار مورد از زمین لرزه ها با صحت بالایی پیش بینی شدند حجم زمانی مکانی هشدارها معادل ۳۶% و ۱۸% بوده است که در صورت مقایسه با اندازه گیری های تخمین زده شده با توزیع های تجربی زمانهای یکسانی را ارائه میدهند معنی داری آماری نتایج حاصله برای هر دو مدل MSc M8 بیش از ۹۹% می باشد برای زمین لرزه های بالاتر از ۵-۷ ریشتر ۱۰ مورد از ۱۹ زمین لرزه ه معادل ۴۰% زمین لرزه ها می باشد بوسیله مدل M8 پیش بینی شده است و پنج مورد که ۱۳% از حجم کل بررسی ها را شامل می شود توسط دو مدل MSc M8 پیش بینی می شود.