سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه صدر – دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور استان کرمان (واحد کشکوئیه)
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا موحدی راد – دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور استان کرمان (واحد رفسنجان)

چکیده:

جمعاً ۷ میلیون هکتار از اراضی ایران باتلاق های شور و کویر های لوت و نمک می باشد. آبیاری این اراضی باعث انتقال نمک به ناحیه رشد ریشه گیاهان شده و در نتیجه باعث افزایش فشار اسمزی و کاهش جذب عناصرغذایی گیاه و کاهش محصول می شود. شوری یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی است واستان اصفهان به عنوان یکی از مراکز کشاورزی ایران از این حیطه مستثنیء نیست. پیش بینی میزان شوری در نقاط نمونه برداری نشده با استفاده از تعداد معدودی نقاط اندازه گیری شده و تهیه نقشه پراکنش شوری برای ایجاد برنامه ریزی اصلاح خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. منطقه مورد مطالعه بخش هایی از ایران مرکزی در استان اصفهان می باشد برای تهیه نقشه خان نمونه برداری به روش تصادفی نظامدار در عمق ۰-۲۰ سانتی متر انجام شد. ECe در نمونه های خاک اندازه گیری گردید و با استفاده از ابزار های زمین آماری نقشه توزیع شوری در منطقه بدست آمد.