سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا دهقان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد
آرزو زارع –
پدرام پیوندی –
محسن هادی زاده –

چکیده:

تولیدکنندگان بایستی مجموعه ای از اندازه های ضروری بدن و همچنین تفاوت اشکال بدن را برای طراحی پوشاک داشته باشند.برای این منظور جدول های سایز که شامل اندازه گیری های مورد نیاز بدن توسعه یافته اند. در این تحقیق اندازه های ۵۱ نقطه بدناز ۵۲۱۱ دختر یزدی در محدوده سنی ۵۱ الی ۵۱ سال با استفاده از روش مولر جمع آوری شده است. نتایج تحلیلی این اندازه ها با استفاده از نرم افزار صورت گرفته و در نهایت جدول سایزی به منظور دسته بندی سایز اندام دختران یزدی تهیه شده است