سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید پورنیک – دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مش
لیلا قالیچی –
رضا کارخانه –
سیده زینب موسوی –

چکیده:

رتینوپاتی نارسی ROP یکی از علل نابیناییدرکودکان است که با معاینه به هنگام قابل پیشگیری است طراحی مدل مناسب برای غربالگری نوزادان می تواند منجر به کاهش بار بیماری و افزایش هزینه اثربخشی غربالگری گردد اطلاعات پرونده ۱۰۵۳ نوزاد مراجعه کننده به درمانگاه روتین یک بیمارستان تخصصی چشم پزشکی با استفاده از روش های داده کاوی تحلیل و پنج مدل با روشهای درخت تصمیم Decision tree) قاعده فازی Naive Bayes (Fuzzy rule)الگوریتم درختی خود سازمان یافته SOTA و شبکه عصبی احتمالی PNN طراحی گردید مدلها از نظر عملکرد مقایسه شدند مدلها با هدف دستیابی به مدل مناسب برای غربالگری بهینه سازی شد حساسیت مدلها بین %۹۹/۱ %۸۳/۲ متغیر بود بالاترین حساسیت متعلق به مدل درخت تصمیم و بالاترین سطح زیرمنحنی تشخیصی متعلق به مدل قاعده فازی بود متغیرهای مورد استفاده درمدل قاعده فازی سن بارداری سابقه سقط آپگاربدو تولد و باروری با روشهای کمکی بودند