سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم زنگانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی صفی – گروه پژوهشی فیزیک رنگ، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
کیوان انصاری – گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصویر، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده:

در این پژوهش، اندازه گیری دستگاهی رنگ گونه های مختلف عسل ایرانی بررسی شده است. به این منظور ۱۴ نمونه عسل با رنگ های متفاوت از نقاط مختلف ایران جمع آوری شدند. نمونه ها شفاف و نیمه شفاف بوده و به همین دلیل برای بررسی خصوصیات رنگی آنها از اندازه گیری طیف های انتقالی استفاده شد. بررسی ها نشان داد که اکثر نمونه ها در محدوده شید زرد با طول موج حداکثر جذب برابر ۴۰۰ نانومتر قرار دارند. میانگین درصد کدری نمونه های عسل برابر ۳۳٫۴۶ بود. همچنین مشاهده شد محدوده رنگی نمونه ها زیر منبع نوری سفید D65 نسبت به منبع نوری زرد رنگ A وسیع تر می باشد. بررسی پارامترهای رنگی نشان داد که کلیه نمونه های عسل انتخاب شده در محدوده فام اصلی زرد قرار می گیرند. این تحقیق در سال ۹۰-۸۹ در پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ انجام شد.