سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی کرباسیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک ا شتر
پژمان روحی – کارشناس ارشد HSE

چکیده:

آمادگی در برای وضعیتهای اضطراری و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی نیاز بهمدیریت تمرکز یافته ای بنام مدیریت بحران دارد با توجه به اینکه صنعت گاز بعنوان پرخطرترین صنعت پس از صنعت هسته ای شناخته شده است استقرار چنین مدیریتی یا ارزیابی صحیح ریسک به روشهای استانداردبا دقت محاسباتی جامع نیاز دارد به همین منظور دراین مقاله با ترکیب دو تکنیک DEA FMEA روشی به نسبت دقیق تر در محاسبه ی مخاطرات ارایه شده است تا ا قدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای کاهش بحرانهای ناشی از این خطرات صورت گیرد. برای مثال موردی تجزیه و تحلیل حالات خرابی لوله و تجهیزات شرکت گاز رسانی استان اصفهان بررسی شده است.