سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید نبوی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری،دانشگاه محقق اردبیلی
فرشاد کیوان بهجو – استادیاردانشکده کشاورزی،دانشگاه محقق اردبیلی
رقیه آسیابی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بدون تردید توجه ویژه به پتانسیل های بالقوه مختلف منابع طبیعی، می تواند کمک شایانی در امر مدیریت این منابع بسیار با ارزش به مدیران بنماید. در همین راستا، مطالعه ای در منطقه فندق لوی اردبیل،در مورد ارزش اقتصادی منطقه و با تاکید بر روی گونه فندق صورت گرفت. در ابتدا طی بازدید مقدماتی چگونگی پراکنش درختچه های فندق در عرصه مشخص گردید سپس یک شبکه آماربرداری با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰متر طراحی گردید و با استفاده از روش نمونه برداری خطی و پیاده شدن ۱۵ ترانسکت در شبکه، درختچه ها به عنوان فرد نمونه، از نقطه نظر میزان تولید میوه فندق با استفاده از مدل پیش بینی رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی مشخص گردید فقط برخی از درختچه های موجود در منطقه دارای میزان تولید مناسبی می باشند.به نظر یکی از دلایل قابل ذکر این امر که باید مورد توجه مدیران این عرصه قرار گیرد اثر مخرب تفرجگران بر روی این درختچه ها می باشد. از طرفی می توان با یک برنامه مدیریتی اصولی و مدون، مانع تخریب روزافزون گونه های درختی و درختچه ای جنگل های فندق لو شد و از پتانسیل درآمدی اقتصادی این منطقه به بهترین شکل استفاده نمود.