سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده خشایار – دانشجوی دکتری تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عبدالمجید اسدی – دکتری زمین شناسی (تکتونیک) هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امیرحسین پورخواجه – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور

چکیده:

زون گسلی سبزپوشان واقع در زاگرس چینخورده، گسلی فعال با مکانیسم راستالغز راستگرد میباشد. گسل انجیره بهعنوان بخشی از این زون با روند کلی NW- SE در شمال غرب شیراز قرار گرفته است. با استفاده از علم میکروژئودزی در راستای تعیین نرخ لغزش و میزان جابجایی گسل، میتوان به میزان فعالیت تکتونیکی منطقه پی برد. طراحی، اجرا و محاسبات میکروژئودزی روی گسل انجیره در بازه زمانی نه ماهه با استقرار چندین ایستگاه و برداشتهای مستمر، بیانگر نرخ لغزش ۱٫۳۰±۰٫۲میلیمتر در مدت فوق بوده است و مدل جابجایی حاصل، حرکت راستالغز راستگرد گسل را تایید میکند.