سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عماد ذوالقدر – دانشجوی رشته خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس
سیدشهاب الدین یثربی – دانشیار گروه خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای تامین پایداری بخشی از دیوارهای گودبرداری پروژه یاس واقع در شرق شهر تهران از میخکوبی خاک با ارتفاع حداکثر ۲۹/۳ متر استفاده شده است به منظور بررسی رفتار سیستم نتایج ح اصل از مدلسازی های عددی انجام شده براساس مشخصات طرح و خاک منطقه با مقادیر قرائت شده از رفلکتورها مقایسه گردید بررسی ها نشان داد که تغییر شکلهای پیش بینی شده توسط مدلهای عددی مقادیری بیش از واقعیت را نشان میدهد ازاین رو راهکارهایی برای بهبود روند مدلسازی و نزدیک شدن نتایج حاصل از مدل به مقادیر واقعی براساس تحلیل های برگشتی ارائه و بررسی گردیده است.