مقاله استفاده از روش لی- اولدنبرگ در برگردان سه بعدی داده های مغناطیسی زمینی منطقه گزستان (استان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش لی- اولدنبرگ در برگردان سه بعدی داده های مغناطیسی زمینی منطقه گزستان (استان یزد)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگردان سه بعدی مغناطیسی
مقاله خودپذیری مغناطیسی
مقاله بی هنجاری مغناطیسی
مقاله پارامترهای هموارسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسکویی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی بی هنجاری های مغناطیسی موجود در منطقه گزستان در استان یزد با استفاده از برگردان سه بعدی داده های مغناطیسی و عرضه یک راهکار جدید برای مدل سازی ساختارهای زیرزمینی است. با استفاده از نرم افزار Mag3D، که بر اساس الگوریتم غیرخطی لی- اولدنبرگ نوشته شده است، امکان مدل سازی ساختارهای زمین شناسی با توزیع هندسی پیچیده فراهم شده است. در پایان، توزیع خودپذیری مغناطیسی در هر یک از سلول ها، شکل سه بعدی توده زیرزمینی را تعیین می کند. رهیافت مطرح شده در این تحقیق، متغیر گرفتن ابعاد و تعداد سلول ها و پارامترهای هموارسازی است. برای ارزیابی صحت مدل به دست آمده، نتایج با اطلاعات به دست آمده از گمانه های حفاری موجود در منطقه مقایسه شده است که همبستگی قابل قبولی بین نتایج وجود دارد. نتیجه تحقیق، تشخیص سه بی هنجاری نسبتا بزرگ با خودپذیری بالای ۰٫۸ در دستگاه cgs در منطقه مورد بررسی است که در عمق های ۱۰ متر تا ۱۲۰ متر واقع اند.