سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین قنبرزاده – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدعنایت اله علوی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قنواتی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

یکی از مسائلی که دربحث رباتهای متحرک مطرح است مساله رهیابی خودمختار ربات است ربات بایستی به سمت یک هدف مشخص حرکت کند و درعین حال از تمام موانعی که درجلو حرکت خود دارد بدون برخورد به موانع عبور کرده و کوتاهترینمسیر را برای حرکت انتخاب نماید دراین مقاله مسیریابی و اجتناب از موانع با استفاده از ترکیب روش فازی و روش ابتکاری ارزش گذاری سنسورها انجام گرفته است شبیه سازی ربات با استفاده از نرم افزار وباتز انجام شده است.