سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده فاطمی – دانشجوی ارشد سبزیکاری دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
قربان صفاییان لایین – استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد
هادی زارع – ناظم فنی بخش MRI بیمارستان قائم مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت صادرات محصولات باغبانی و آگاهی از وضعیت سلامت آنها ضروری است محصولات قبل از بسته بندی درجه بندی شده و سپس با اطمینان کامل نسبت به صادرات اقدام نمود . بسیاری از روشهای مورد استفاده تخریبی بوده و لازم است در راستای استفاده از روشهای غیر تخریبی اقداماتی صورت گیرد. ایران با ۵۲ هزار هکتار اراضی سطح زیرکشت دو درصد کل سطح زیر کشت پیاز جهان را دارا می باشد. یکی از مشکلات عمده در انبارداری پیاز و سایر محصولا ت پیازی مشکل جوانه زنی آنهاست. این تحقیق در زمستان ۱۳۸۸ انجام شد و هدف آن بررسی امکان استفاده از روش MRI برای بررسی وضعیت درونی پیاز از نظر جوانه زنی بود . نتایج حاصل از مقایسه تصاویر بدست آمده با روش MRI با تصاویر بدست آمده از روش تخریبی نشان داد که بهترین تصاویر از لحاظ وضوح در محصولات مورد بررسی مربوط به عکسبرداری بر پایه T1 با TR برابر ۵۵۰ میلی ثانیه و TE برابر ۱۵ میلی ثانیه بدست آمد. بر طبق ن ای تج حاصل از این پژوهش تکنیک عکس برداری MRI به عنوان یک روش سالم، غیر تخریبی و بادقت بالا توانایی تشخیص عارضه جوانه زنی درونی در پیاز را به صورت غیر تخریبی دارا می باشد.