سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد فدائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
ناهید دباغ –
محمدرضا عابدی –

چکیده:

داروهای ضدالتهاب و مسکن غیراستروئیدی NSAIDs) نظیر دیکلوفناک داروهایی هستند که التهاب درد وتب را کاهش میدهند این داروها ازجمله پرمصرف ترین داروهایی هستند که برای درمان بیماریها و عوارض مختلف تجویز میشوند درروش میکرواستخراج ادغامی فاز جامد / مایع با فیبرتوخالی فیبرپلی پروپیلن با مخلوط نانولوله های کربنی چنددیواره درحلال آلی ۱- اکتانول پرشده و بهعنوان یک غشا هیبریدی درپیش تغلیظ و استخراج دیکلوفناک ازمحلول آبی نمونه استفاده شد انالیت ها درجاذب نانولوله های کربنی چنددیواره و حلال آلی موجوددرحفره ها و مجرای فیبر به دام می افتد و انتقال آنالیت ها به حجم بسیارکوچکی از فاز گیرنده انجام میشود پس ازمیکرواستخراج واجذب دیکلوفناک ازفیبر با استفاده ازمتانول انجام شد وتوسط دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد برای بهینهه سازی پارامترها از روش طراحی آزمایش استفاده شد درمرحله اول یعنی مرحله غربالگری پارامترهای مهم روش تعیین شدند و سپس درمرحله دوم مقدار بهینه این پارامترهای مهم تعیین شدند.