سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد اسماعیلی کلالق – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت

چکیده:

در این مقاله قیمت خرید انرژی الکتریکی در بازار برق ایران با روش شبکه های عصبی پیش بین ی می گردد . از الگوریتم پس انتشار خطا جهت آموزش شبکه استفاده می شود . برای کاهش خطای پیش بینی، تعداد لایه ها و تعداد نرونهای هر لایه به روش سعی و خطا تعیین می شود . از آنجا که تغییرات بار مصرفی یکی از عوامل تاثیرگذار روی قیمت انرژی الکتریکی می باشد، لذا برای بررسی اثر بار مصرفی در پیش بینی قیمت انرژی الکتریکی، این روش در دو حالت ارزیابی میگردد. در حالت ا ول فقط قیمت به عنوان ورودی در نظر گرفته شده، و در حالت دوم بار مصرفی و قیمت به عنوان ورودی در نظر گرفته می شود. روش دیگری که برای پیش بینی استفاده می گردد روش سریهای زمانی می باشد که بر مبنای روشهای آماری بنا نهاده شده است . در [ ۱] پیش بینی قیمت انرژی الکتر یکی بازار برق ایران با استفاده از روش سریهای زمانی انجام شده است . در نهایت این دو روش با هم مقایسه شده و شرایط استفاده مناسب از هر دو روش تعیین میگردد. برای این منظور از داده های بار و قیمت انرژی الکتریکی بازار برق ایران مربوط به مهر ماه ۸۴ استفاده شده و قیمت انرژی الکتریکی آبان ماه با دو روش مذکور پیش بینی می شود.