سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدصابر زمان پورزهرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود اشرفی زاده – استادیار مهندسی مکانیک / دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا خزائیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش از روش مرز شناور ۱ برای شبیه سازی جریان تراکم پذیر غیرلزج مافوق صوت ۲ استفاده شده است. این روش مبتنی بر بکارگیری سیال مجازی ۳ به منظور توسعه شرایط مرزی با دقت حل بالا م یباشد. با اعمال این روش می توان به جای استفاده از شبکه منطبق بر مرز ۴، از شبکه دکارتی مربعی استفاده نمود که باعث سادگی کار و کاهش هزینه های محاسباتی می شود. شرایط مرزی با استفاده از سیال مجازی بر روی روش وِنو ۵۵ با درجه دقت مکانی ۵ و درجه دقت زمانی ۳، اعمال شده است. محل نقاط سه گانه ۶حاصل از برخورد امواج برای شبیه سازی جریان حول استوانه در حالت غیر دائم با نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی های عددی موجود مقایسه و اعتبار سنجی شده است. این اعتبار سنجی بیان گر دقت بالای این روش برای استفاده در شرایط مرزی جریا نهای تراکم پذیر غیر لزج می باشد. همچنین در این مقاله روش وِنو ۵ و نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، بصورت مبسوط توضیح داده شده است