سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صدیقه سادات نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
سیدسعید احمدی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
مهدی ضیایی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

با افزایش جمعیت درجهان نیاز انسان به مواد غذایی به طور محسوس افزایش می یابد و انسان بطور مداوم برای شناخت سریع منابع زمینی که تامین کننده اصلی مواد غذایی هستند تلاش می کند عوامل محیطی بطور یکسان برسطح زمین پراکنده نشده اند و هرسرزمینی با توجه به ویژگیهای خود قابلیت های مختلفی جهت کشاورزی مرتع داری و …دارند بنابراین ضرورت مطالعه ویژگیهای اکولوژیک و ارتباط آن با کاربری زمین و آینده نگری صحیح درچارچوب طرح های توسعه نه تنها درزمان حال باعث سامان دادن به فضا می شود بلکه درگسترش و رشد آتی سکونتگاه ها نیز تاثیر بسزایی دارد دراین تحقیق معیارهای موثر درکاربری کشاورزی شهرستان کاشمر براساس تکنیک پرسشنامه ای دلفی DELPHI و براساس نظریات و عقاید ۱۵ نفر ازکارشناسان خبره دردودور تعیین شدها ست نتایج بدست امده برحسب اولویت شامل ۹ پارامتر اصلی به قرار زیر است: میزان آب >خاک>شیب>کاربری اراضی>اقلیم>ارتفاع>زمین شناسی>شرایط اقتصادی ـ اجتماعی > پوشش گیاهی