سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی ایاز – دانش آموخته کارشناسی ارشد
محمدحسین شهیر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
محمود شیوازاد – استاد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
علی حاجی بابایی – گروه علوم دامی و حیات وحش دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین مقدار انرژی قابل متابولیسم (AME، AMEn، TME و TMEn ) تفاله چغندر قند در شترمرغ های ۳ ماهه بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی طراحی و اجرا شد. در این بررسی انرژی قابل متابولیسم ظاهری و انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برحسب نیتروژن برای تفاله چغندر قند با استفاده از روش جایگزینی و از طریق جمع آوری کل فضولات به ترتیب ۹۵ ± ۲۹۰۲ و ۸۶ ± ۲۷۹۸ کیلوکالری بر کیلوگرم محاسبه شد، همچنین انرژی قابل متابولیسم حقیقی و انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برحسب نیتروژن با استفاده از روش رگرسیونی به ترتیب ۳۲۱۵ و ۳۱۳۴ کیلوکالری بر کیلوگرم محاسبه گردید. . نتایج حاصله نشان داد که اعداد مربوط به AME و TME و اشکال تصحیح شده آن ها براساس نیتروژن که در جداول احتیاجات مرغ ارائه شده اند برای مراحل ابتدایی رشد شترمرغ قابل استفاده نبوده و لذا تعیین انرژی قابل متابولیسم سایر اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه برای شترمرغ الزامی می باشد. این آزمایش در تابستان سال ۱۳۸۷ در شرکت بین المللی تحقیقات و تولید شترمرغ ایران صورت گرفت