سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا پهلوانزاده – کارشناس ارشد مهندسی آب از دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

بروز خشکسالی در چند سال اخیر در اکثر نقاط کشور بخصوص مناطق کویری کشور پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خاصی را به دنبال داشته است استفاده از روشهای مدیریت خشکسالی بخصوص مدیریت ریسک در کاهش اثرات و پاسخ به خشکسالی می تواند راهگشا باشد برای اعمال مدیریتی کارامددر هنگام بروز خشکسالی ابتدا باید با گزینه های مبارزه با خشکسالی اعم از مدیریت تقاضا یا مدیریت منابع اشنا شد هدف از انجام این تحقیق استفاده تلفیقی از روشهای مدیریت تقاضا با منابع موجود و مورد مطالعه در شهر کاشان می باشد دراین مطالعه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب یک سهم بهینه هریک از منابع تامین آب موجود یا در دست مطالعه تعیین می شود.