سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا ناجی عظیمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
امیر کاریزنوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

مقاله حاضربا استفاده ازروش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی AHP و شبیه سازی مونت کارلو Monte carlo simulation درپی اولویت بندی شهرها جهت ایجادنمایندگی باتوجه به معیارهای متفاوت می باشد ازجمله مزیت این روش نسبت به سایرروشهای انتخاب بازار کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری است مساله مورد بررسی دراین مقاله به یک شرکت تولید کننده محصولات غذایی مربوط می شود که برای معرفی و توزیع محصولات جدید خود به دنبال ایجاد نمایندگی درشهرهای مناسب می باشد جهت اولویت بندی شهرها معیارهای مورد توجه از طریق مصاحبه باکارشناسان و مطالعه تحقیقات پیشین دراین زمینه مشخص گردید و الگوی سلسله مراتبی آن تشکیل شد سپس با استفاده ازروش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو بهترین شهر برای ایجاد نمایندگی انتخاب و بقیه شهرها بهترتیب وزن بدست آمده اولویت بندی شدند.