سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سحر صادقی اشرافی –
علیرضا نوری قنبلانی –

چکیده:

ضایعات چوبی درشت یک جزو ساختاری مهم و اساسی در اکوسیستم جنگل بشمار می‌آیند . در این بررسی ، از خط ‌نمونه ‌های با طول ۵۰ متر به منظور برآورد ضایعات چوبی موجود در جنگل‌های فند قلوی اردبیل استفاده شد و مشخصه های برآورد شده از نمونه‌برداری با نتایج آماربرداری صد در صد مقایسه گردید . بررسی در منطقه ‌ای به مساحت کلی ۵۹ هکتار انجام گردید. با استفاده از آزمون tstudent ، مقایسه میانگین های حاصله از میانگین واقعی جامعه و میانگین های محاسبه شده از نمونه برداری خطی با استفاده از تئوری احتمالات نشان داد که بین میانگین های واقعی جامعه و میانگین های بدست آمده از نمونه برداری خطی اختلاف معنی داری وجود ندارد . ضمناً در این روش محاسبه در نمونه برداری خطی ، حدود اعتماد محاسبه شده ، میانگین واقعی جامعه را در بر می گیرد با توجه به موارد ذکر شده در نهایت نتیجه گیری گردید که روش نمونه برداری خطی ، بهترین روش برای برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات در جنگل فندقلوی اردبیل می باشد.