سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی تاج آبادی –
احسان مرادآبادی –
صابر حسنلو –

چکیده:

در این مقاله، از روش تحلیل مسیر و مدل کوپه ای برای ارزیابی ایمنی مراکز دفن پسمانهای خطرناک استفاده شده است. از مشکلات اصلی مراکز دفن پسمان نشت شیرابه یا مهاجرت آلودگیها از سازه مهندسی خاکچال/ پسمانگور به محیط پیرامونی می باشد. در بحث توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست برای نسلهای آینده در جهت حفظ سلامت ایشان از ارکان اصلی می باشد و طبیعی است که هر سازه مهندسی عمر مفیدی خواهد داشت و با توجه به در نظر گرفتن مسائل اقتصادی پس از اتمام عمر مفید خاکچال/ پسمانگور باید امکان رها سازی محل دفن و برگشت به شرایط عادی وجود داشته باشد. این امکان آزاد سازی به احتمال خطر ناشی از اثرات پسمانهای دفن شده برای مردم و محیط زیست در طول زمان بستگی خواهد داشت. در روش ارائه شده در این نوشته از یک معیار پذیرش پسمان منطبق با استانداردهای قانونی جهت ارزیابی ایمنی پسمانگور نزدیک به سطح استفاده شده است. سناریوی به کار گرفته شده شامل تحلیل مسیرهای انتقال آلاینده­ها از محل قرارگیری تاسیسات دفن به سمت مناطق زراعی و مسکونی و اندازه­گیری غلظت یا دوز آلاینده­ها در آب زیرزمینی منطقه و نهایتا بدن افراد می­باشد. در این مقاله برای نمونه با استفاده از مکانیزم­های انتقال آلاینده­ها در محیط و بررسی احتمال خطر برای افراد، ایمنی یک پسمانگور نزدیک به سطح، با توجه به استانداردهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.