سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حامد سنگونی – دانشجوی دوره دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی ترکش اصفهانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا وهابی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کریم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده: