سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی تاج آبادی – دانشگاه شهید بهشتی
احسان مرادآبادی – دانشگاه تربیت مدرس
صابر حسنلو – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله از روش تحلیل مسیر و مدل کوپه ای برای ارزیابی ایمنی مراکز دفن پسماندهای خطرناک استفاده شده است ازم شکلات اصلی مراکز دفن پسمان نشت شیرابه یا مهاجرت آلودگی ها از سازه مهندسی خاکچال / پسمانگور به محیط پیرامونی می باشد دربحث توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست برای نسلهای آینده در جهت حفظ سلامت ایشان از ارکان اصلی می باشد و طبیعی است که هر سازه مهندسی عمر مفیدی خواهد داشت و با توجه به درنظر گرفتن مسائل اقتصادی پس از اتمام عمر مفید خاکچال/ پسمانگور باید امکان رهاسازی محل دفن و برگشت به شرایط عادی وجود داشته باشد این امکان آزادسازی به احتمال خطر ناشی از اثرات پسمانهای دفن شده برای مردم و محیط زیست در طول زمان بستگی خواهد داشت درروش ارایه شده دراین نوشته از یک معیار پذیرش پسمان منطبق با استانداردهای قانونی جهت ارزیابی ایمنی پسمانگور نزدیک به سطح استفاده شده است سناریوی به کارگرفته شده شامل تحلیل مسیرهای انتقال آلاینده ها از محل قرار گیری تاسیسات دفن به سمت مناطق زراعی و مسکونی و اندازه گیری غلظت یا دوز آلاینده ها در آب زیرزمینی منطقه و نهایتا بدن افراد می باشد. دراین مقاله برای نمونه با استفاده از مکانیزم های انتقال آلاینده ها درمحیط و بررسی احتمال خطر برای افراد ایمنی یک پسمانگو نزدیک به سطح با توجه به استانداردهای قانونی مورد بررسی قرارگرفته است.