سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه محمودی کلده – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده علوم پایه گروه ریاضی
علیرضا فخارزاده جهرمی –

چکیده:

لازمه پیشرفت و ضرورت زندگی بشر گسترش سیستم حمل و نقل زمینی است که بطور خودکار این امر با افزایش روزافزون تصادفات جاده ای مواجه است لذا بنابضرورت به صورت همزمان نیازمند ارائه ی راهکارهای مناسب برای کاهش تصادفات هستیم دراین مقاله به معرفی شیوه ای برای تخصیص بهینه ی بودجه جهت بهسازیجاده هابا هدف ایمنی بزرگ راه ها پرداخته شده است و بصورت عمومی شامل دو نوع بهسازی پیوسته و مجزا بوده و به ترتیب با متغیرهای پیوسته و دودویی معرفی می شوند لذا مدل به صورت یک مسئله برنامه ریزی صحیح آمیخته می باشد و هدف آن انتخاب بهینه ی بهسازی ها برای بخشهای مختلف بزرگ راه ها است آنچنانکه با توجه به محدودیت های بودجه ای موجب بیشینه نمودن میزان کاهش تصادفات شود. با توجه به بالا بودن ذاتی بعد مسئله به ارائه روشی براساس تجزیه بندر می پردازیم.