سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید ضیغم پور – دانشکده فنی و مهندسی، شهرکرد، بلوار رهبر، ۱۱۵ ، شهرکرد، ایران.
هادی همائی –
هادی زینلیان – شرکت مپنا، ایران.

چکیده:

روتورها یکی از اجزاء اصلی ماشینهای دوار میباشند که چگونگی رفتار دینامیکی آنها تأثیر زیادی بر میزان ارتعاشات این ماشینها دارد. به دلیل این که روتورها از لحاظ هندسی شکل پیچیدهای دارند، از این رو مطالعه و بررسی رفتار دینامیکیآنها با استفاده از روابط تحلیلی پیچیده موجود حاکم بر مسئله امکان پذیر نمیباشد، به همین دلیل از روشهای حل تقریبی مانند روش اجزاء محدود برای تحلیل این سیستمها استفاده میشود. در تحلیل دینامیکی روتورها بررسی فرکانسهایطبیعی، شکل مودها، سرعتهای بحرانی و نمودارهای کمپل ۱ بسیار مهم میباشد و با بررسی این پارامترها میتوان از نزدیکیروتور به حالت تشدید و نقص در این سیستمها جلوگیری نمود. برنامههای زیادی بر اساس روش المان محدود در تحلیل روتورها به کار رفته است. در این مقاله از یک برنامه تحلیل دینامیکی روتور به نامDynrot استفاده میشود و رفتار دینامیکی یک روتور توربین گاز واقعی مطالعه میشود.