سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرامین اسعدسجادی – دکترای سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربرجانبی در زلزله در سالهای اخیر مورد استفاده فراوان قرارگرفته است یکی از راههای موثر برای بهبود رفتار کمانشی و افزایش جذب انرژی زلزله در دیوارهای برشی نصب سخت کننده برروی آنها می باشد ممان اینرسی سخت کننده ها باید به اندازه ای باشند که بتوانند از کمانش کلی ورق جلوگیری کنند هدف ازاین تحقیق بدست آوردن روشی جهت تعیین ممان اینرسی لازم سخت کننده ها برای جلوگیری از ایجاد کمانش کلی در دیوارهای برشی فولادی با استفاده ازآنالیز مقدار ویژه کمانش خطی در روش المان محدود است برای این منظور از آزمایشهای دیوارهای برشی فولادی تا کاهاشی و همکاران استفاده شده است.