سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهراسادات موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکر
کاظم جعفری نعیمی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله نقشه رقومی عملکرد محصول سیب زمینی به ازاء نسبتهای مختلف تراکم خاک با استفاده از نرم افزار Arc Gis 9.3 ارائه شده است. هدف از انجام این تحقیق استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مقایسه سریع و آسان داده های به دست آمده از خاک و همچنین عملکرد محصول، به منظور تصمیم گیری دقیق برای پیشرفت کشاورزی و اعمال مناسب نهاده ها می باشد. بدین منظور قطعه زمینی زیر کشت محصول سیب زمینی قرار گرفته و نقشه های رقومی مربوط به تراکم خاک و عملکرد محصول در سه حالت بدون تردد و با ۵ بار تردد تراکتورهای مسی فرگوسن و رومانی ترسیم گردیده و نتیجه بدست آمده این بود که با افزایش تراکم خاک عملکرد محصول کمتر شده، که باید خاکورزی مناسب انجام گیرد و از تردد غیر ضروری ماشینهای کشاورزی که باعث افزایش تراکم خاک می شود جلوگیری گردد . با رسم نقشه های رقومی می توان با دقت و سرعت بالاتری داده ها را با هم مقایسه کرده و اطلاعات مربوط به نقاط مختلف مزرعه را به دست آورد که در مدیریت کشاورزی دقیق نقش بسزایی ایفا می کند