سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین جوادی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گروه برق
مهدی شهروز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محمدصادق جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدداود هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

یکی از شاخص های مهم ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت ارزیابی وضعیت سیستم انتقال انرژی و تخمین عمر باقیمانده تجهیزات نصب شده موجود در شبکه قدرت است از انجا که کابلهای قدرت بخشی از شبکه های انتقال انرژی را تشکیل میدهد و با توجه به شرایط نصب ونگهداری این تجهیزات که عمدتا د ر زیرزمین مورد بهره برداری قرار می گیرند پایش وضعیت آنها اهمیت بسیار بالایی دارد یکی از رایج ترین عیوب سیستمهای کابلی بروز تخلیه جزئی است که دراین مقاله چگونگی شناسایی این عیب مهم و تعیین محل دقیق بروز عیب مورد بررسی قرارگرفته است.