سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

کامبیز مستوفی دربان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه صنعتی شریف ومدیرعامل مهن

چکیده:

پرداخت عوارضورود به محدوده طرح ترافیکراهی است برای تضمین مشارکت مالی استفاده کنندگان از فضای خیابان های پر تراکم و با ارزش شهر. این مورد شهروندان را به استفاده از وسایل نقلیه همگانی تشویق می کند و همچنین موجب می شود کسانی که مجبور به استفاده از این خیابان ها هستند زمان سفر کمتر و مطمئن تری را در ترافیکدرون شهری سپری نمایند. ضمن این که این مورد یکی از روش های مدیریت تقاضای سفر است. اهدافی را که برای طرح ترافیک می توان بر شمرد عبارتند از : کاهش سفرهای غیر ضروری، تغییر زمان سفر، تغییر مسیر سفر و تغییر شیوه حمل و نقل. در این مقاله با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه مطالعات تطبیقی در خصوص استفاده از روش ها و ابزارهای نوین وسامانه های هوشمند در چارچوب نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و هم چنین منافع و پیامدهای مثبت حاصل از آن به انجام یک بررسی اجمالی به چگونگی روشهای کنترل محدوده ترافیک در شهر لندن پرداخته شده است.دلیل انتخاب شهر لندن به عنوان نمونه مطالعاتی، استفاده از روشهای مؤثر،نوین و کار آمد در کنترل محدوده طرح ترافیک دراین شهر می باشد. از نتایج اصلی این موضوع، افزایشبهره وری و تحقق بیشتر اهداف اصلی اجرای چنین طرحهایی است.در این مطالعه ضمن مروری بر محدوده طرح ترافیک لندن و تاریخچه آن به بررسی علائم و تابلوهای مربوط به محدوده مطالعاتی و روش های پرداخت عوارض و شرایط مختلف حاکم بر آن پرداخته می شود.پساز آن ضمن بررسی نحوه اعمال مقررات در مورد محدوده طرح ترافیک وشناسایی نقاط قوت و ضعف طرح کنترل محدوده مورد نظرو همچنین روشهای نظارت و کنترل محدوده و اعمال قانون و مقررات مرتبط، به جمع بندی و ارائه پیشنهاد هایی در خصوص سیستم مناسب کنترل طرح ترافیکدر کشور، که بکارگیری آن در راستای بهینه سازی سامانه های ترافیکو حمل و نقل،در هر دو بخشعرضه و تقاضا می باشد،پرداخته شده است.