سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهو ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
رئوف غلامی – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا قوامی ریابی – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
فواد میثمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

علاوه بر کاربردهای گستردهای که تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی داشته است، مطالعات اخیر محققین در زمینه پردازش سیگنال منجر به ارائه روشی تحت عنوان تجریه و تحلیل مولفههای مستقل(ICA) شده است.برخلاف تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی، روش تجزیه مولفههای مستقل از این قابلیت برخوردار است که علاوه بر شناسایی وابستگی سیگنالهای ورودی، وابستگی آماری مرتبه بالا را نیز کاهش دهد . در این مقاله، قابلیتهای این روش جدید در بررسی همبستگی عناصر موجود در نمونه های برداشت شده ژئوشیمیایی و شناسایی زون های غنی شدگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که تحلیل مولفه های مستقل قادر است تا زون های غنی شدگی عناصر را در لایه های زیرسطحی نشان دهد که در این راستا عنصری مانند آهن در زون هیپوژن و عنصری مانند طلا در زون انتقال، غنی شدگی نشان دادند که با توجه به داده های موجود منطقی به نظر می رسد. علاوه براین، از طریق استخراج بردارهای ویژگی عنصر آهن و عناصر همبسته با آن، روند تغییرات آهن مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج مناسبی ارائه شد. با این وجود درستی این مطلب که آیا الگوریتم ICA میتواند در شناسایی زونهای غنیشدگی به کارگرفته شود، به اثبات نرسیده است زیرا این روش بر اساس توابع بهینه غیرخطی عمل میکند.