سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود پاکشیر – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رسول امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از شایع ترین انواع خوردگی در بتن مسلح خوردگی ناشی از نفوذ یون کلر به درون مخلوط بتن و تخریب فیلم محافظ ایجادی بر روی سطح آرماتورها میباشد.از روشهای نوین در جلوگیری از این خوردگی حفاظت کاتدی جریان اعمالی (ICCP)با استفاده از رنگهای پلیمری هادی میباشد.این رنگ ها به عنوان آند ثانویه جریان اعمالی بر روی سطح بتن اعمال میشوند.این پوششها بایستی از لحاظ الکتریکی و الکترو شیمیایی خواص منحصر به فردی داشته باشند.عامل هدایتدراین پوشش ها پرکننده های هادی می باشد دراین مقاله جهت رسیدن به رنگ هادی از پرکننده گرافیت با درصدهای مختلف که درون رزین اپوکسی ریخته شدها ند استفاده شده است این رنگها در سه لایه برروی ورقهای فولادی اعمال شدند و سپس مورد تست پلاریزاسیون طولانی مدت آندی قرار گرفتند همچنیندرحین انجام تست پلاریزاسیون آندی هر ۱۴ روز یکبار تست مقاومت الکتریکی نیز رویا ین پوشش ها انجام شد نتایج نشان داد که میزان پرکننده گرافیت بین ۴۰-۳۵ درصد مناسب ترین خواص هدایت الکتریکی و پایداری پتانسیلی را نشان میدهند.